Projekt

Głównym celem projektu „Tarnowskie macewy – obóz dla wolontariuszy” jest zachęcenie młodzieży do odkrywania dziedzictwa poprzez katalogowanie macew znajdujących się na żydowskim cmentarzu w Tarnowie. Drugim bardzo ważnym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat dziedzictwa żydowskiego w Tarnowie oraz stworzenia przestrzeni spotkania międzykulturowego dla młodzieży z Polski i Izraela.

Uczestnicy projektu zdobywają szeroką wiedzę merytoryczną dzięki uczestnictwu w inwentaryzacji nagrobków oraz publikacji wyników własnej pracy inwentaryzacyjnej.

Projekt „Tarnowskie macewy – obóz dla wolontariuszy” dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa” w latach 2016 i 2017, a w roku 2018 w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa.”

Partnerem projektu w roku 2016 był Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, a w latach 2017-2018 Instytut Judaistyki UJ. Wszystkie działania prowadzone są w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz Gminą Wyznaniową Żydowską w Krakowie (właścicielem cmentarza).

W 2017 roku w pracach inwentaryzacyjnych wzięła także udział dr Dina Weiner – koordynatorka projektu Gidonim.

Efektem realizacji pierwszej edycji projektu w 2016 roku
jest publikacja „KAMIEŃ I PAMIĘĆ”.

Uczestnicy edycji 2016: Julia Gnatowska, Piotr Hyla, Dominika Jasińska, Paulina Knapczyk, Katarzyna Kurleto, Natalia Lisowska, Anna Maciejowska, Joanna Matyasik, Dawid Mik, Maksymilian Puzio, Wioletta Pochroń, Magdalena Rdest, Anna Szczerba.

Uczestnicy edycji 2017: ​Paulina Knapczyk, Klaudia Kwiecińska, Natalia Lisowska, Anna Maciejowska, Joanna Matyasik,  Ewa Mermer, Sławomir Pastuszka (koordynator z ramienia Instytutu Judaistyki UJ), Maksymilian Puzio, Magdalena Rdest, Karolina Sierzputowska, Anna Szczerba oraz uczniowie i uczennice z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie.

Uczestnicy edycji 2018: Maciej Cegliński, Julia Gnatowska, Dominika Jasińska, Natalia Lisowska, Julia Lorenc, Anna Maciejowska, Artur Madura, Maksymilian Puzio (koordynator z ramienia Instytutu Judaistyki UJ), Anna Szczczerba, Tomasz Tynski oraz uczniowie i uczennice z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie.